تعداد بازدید: 5032    تاریخ انتشار: 1395/05/27   

ریاست دانشگاه 


جناب آقای دکتر سید کورش سرورزاده  از 6مردادماه سال 1395 به عنوان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم منصوب گردیده اند.
ایشان دارای مدرک دکترای مهندسی شهرسازی می باشند

.

 دانشگاه آزاد اسلامی با عنایت به نوع سیستم آموزشی و اداری منحصر به فرد الزاماً دارای سیستم مدیریتی بسیار پیچیده و موثرتری نسبت به سایر مراکز می‌باشد. نیاز روزافزون به ساخت و ایجاد فضاهای آموزشی و جذب نیروی متخصص به عنوان مهمترین عوامل توسعه هر موسسه آموزشی، تلاش بسیاری از طرف مسئولین و علی‌الخصوص رئیس واحدهای دانشگاه می‌طلبد. همچنین سیستم مالی دانشگاه آزاد اسلامی به لحاظ اینکه هر واحد تقریبا بایستی بصورت مستقل منابع مالی را جذب و رأساً در چارچوب آئین‌نامه‌های سازمان مرکزی و با مسئولیت مستقیم ریاست واحد هزینه نماید، باعث گردیده نقش رئیس واحد در این دانشگاه برجسته‌تر گردد که هم اکنون این مهم به عهده آقای دکترسید کورش سرورزاده  می باشداهم وظایف واختیارات
 
 • تعیین سیاستهای کلی و خط مشی اجرایی واحد منطبق با ضوابط و مقررات سازمان مرکزی
 • نظارت عالیه بر اجرای دستورالعملها، بخشنامه­ها و آیین‌نامه‌های ارسالی و صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و صدور دستورالعملهای لازم به منظور هدایت زیر مجموعه.
 • عزل و نصب رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی و مدیران و مسئولان بخشهای مختلف
 • ایجاد وفاق و همدلی بین معاونین و پرسنل در راستای ایجاد بستری آرام و مطمئن
 • رهبری و ساماندهی حوزه های آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی، دانشجویی، عمران، مدارس سما و دفتر فرهنگ اسلامی
 • نظارت بر امور و فعالیت های حوزه های آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی، دانشجویی، عمرانی، سما و دفتر فرهنگ اسلامی واحد
 • انتصاب رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی و مدیران و مسئولان بخش های مختلف
 • نظارت بر فعالیت های تشکل های دانشجویی و بسیج دانشجویی بر اساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • ایجاد زمینه ای توام با آرامش ضمن توسعه امور رفاهی و فرهنگی مناسب 
 • اعتلای سطح علمی و تخصصی دانشجویان در فضایی که حفاظت از ارزشهای دینی و حراست از دست آوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ملحوظ باشد.
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف معاونتها و مدیریتها
 • تامین نیروی انسانی لازم در چهارچوب تشکیلات و پست های سازمانی مصوب سازمان
 • اتخاذ تصمیم در مورد کلیه فعالیتهای اداری و مالی، آموزشی، فرهنگی و دانشجویی

 

مدیریت،ریاست،جهرم،ازاد