تعداد بازدید: 3172    تاریخ انتشار: 1394/11/17   

کلیه دانشجویان فارغ التحصیل ،پس از مراجعه به بخش مربوط و تکمیل فرم های تسویه حساب موارد زیر را رعایت نمایند:

 • واریز مبلغ زیر به حساب 0104460446004 بانک ملی شعبه زبرجد تهران:
  • رشته های کاردانی70000 ریال
  • رشته کارشناسی 150000 ریال
  • رشته کارشناسی ارشد 170000 ریال
  • دکتری حرفه ای و تخصصی  290000
  • دریافت ریز نمرات 70000
 • واریز مبلغ 20000  ریال به حساب شماره 0106658349001 بانک ملی شعبه شهرک فاطمیه بابت حق تمبر مالیاتی.
 • تحویل مدارک تسویه حساب به همراه فیشهای بانکی فوق به بخش مربوطه
 • مراجعه به امور فارغ التحصیلان 20 روز پس از تحویل مدارک به آموزش جهت دریافت گواهی نامه موقت
 • مراجعه به امور فارغ التحصیلان 6 ماه پس از دریافت گواهی نامه موقت جهت دریافت اصل دانشنامه و عودت گواهی نامه موقت

تذکر مهم: جهت دریافت هرگونه مدارک از فارغ التحصیلان حضور شخص دانشجو و یا وکیل قانونی با در دست داشتن وکالت محضری الزامی می باشد.

 

فارغ التحصیلان