تعداد بازدید: 2491    تاریخ انتشار: 1396/06/12   

  معاون اداری و مالی :

 

دکتر مجیدرضا کریمی
بررسی و انجام امور مالی، تقسیط شهریه، تایید گواهی های مالی دانشجویی، تایید مالی تسویه حساب های نهایی دانشجویی، تکمیل مراحل ثبت نام دانشجویان از جمله فعالیتهای حوزه معاونت اداری مالی است. 

قسمتهای مرتبط با معاونت اداری و مالی واحد به قرار زیر است


 

               مدیر امور اداری: آقای وحید رفان 


               مسئول چاپ و تکثیر: آقای علی نجاتی
               رییس اداره کارگزینی کارکنان: آقای محمدعلی صدری
               مسئول نقلیه: آقای سمیع
               مسئول تدارکات: آقای  سیدمحمدرضا سبزپوش
               مسئول خدمات: 
               مسئول دبیرخانه و بایگانی: خانم رحمانیان
               مسئول اداره انبار: جمال رضایی
               مسئول دفتر شاهد و ایثارگر: آقای حمیدرضا افروز
              مسئول تاسیسات: آقای محمد جواد رضایی فرد
              مسئول امور باغ دانشگاه: آقای بهمن مصلی نژاد
              مسئول آمورش نیروی انسانی: آقای فرهاد صادقی
              مسئول امور رفاهی و بیمه: آقای محمدعلی صدری

مدیر امور مالی: خانم اطهر نجاتی

               حسابداری دانشجویی: آقای حمیدرضا افروز
               مسئول اموال: آقای حمیدرضا افروز
               رئیس صندوق رفاه دانشجویی: آقای مسعود معصومی
               حسابدار : خانم معصومه شمس
               حسابدار : آقای عباس صحرائیان

               مسوول شهریه : مصیب زارعیان


              

معاون اداری مالی