تعداد بازدید: 4797    تاریخ انتشار: 1396/10/05   

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

  • دفاع از پایان نامه در نیمسال اول (مهرتا دی ماه)

آخرین مهلت انجام روال اداریِ قبل از دفاع (تسویه حساب مالی و آموزشی قبل از دفاع و هم چنین تعیین استادان داور) در نیمسال اول تا آخر 20 دی ماه می باشد و این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع در نیمسال اول تا پایان دی ماه خواهد بود. بنابراین دانشجویانی که تا 20 دی ماه موفق به انجام امور اداریِ قبل از دفاع (تسویه مالی و آموزشی و همچنین تعیین داوری) شوند، تا پایان دی ماه می توانند از پایان نامه خود دفاع نمایند.

  • دفاع از پایان نامه درنیمسال دوم (بهمن تا شهریور)

آخرین مهلت انجام روال اداریِ قبل از دفاع (تسویه حساب مالی و آموزشی قبل از دفاع و هم چنین تعیین استادان داور) در نیمسال دوم تا 15 شهریور ماه می باشد و این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد. طبق بخشنامه سازمان مرکزی در صورتی که انجام روال اداریِ قبل از دفاع بعد از 15 شهریور ماه انجام شود، دانشجو مشمول شهریه ترم جدید خواهد شد.

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع در نیمسال دوم تا 25 شهریور ماه خواهد بود. بنابراین دانشجویانی که تا 15 شهریور ماه موفق به انجام امور اداریِ قبل از دفاع (تسویه مالی و آموزشی و همچنین تعیین داوری) شوند، تا 25 شهریور ماه می توانند از پایان نامه خود دفاع نمایند.

در سایت دانشگاه (www.jia.ac.ir) قسمت تحصیلات تکمیلی لینکی تحت عنوان راهنمای روالِ اداری قبل از دفاع وجود دارد که با مطالعه آن متوجه چگونگی انجام امور مربوط به دفاع خواهند شد.

پیروز و سربلند باشید- تحصیلات تکمیلی و امور پایان نامه ها

  • قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی : با توجه به وجود مجلات و همایشهای جعلی وبی اعتبار قبل از ارسال مقاله به هر مجله و یا همایش ، از اعتبار آنها و نیز کنترل فرمت صحیح اسامی نویسندگان و آدرس آنها به پژوهش دانشگاه مراجعه نمایید.

 

اعلانات،ارشد،تحصیلات تکمیلی،آزاد،جهرم