تعداد بازدید: 10122    تاریخ انتشار: 1396/04/25   
آیین نامه ها
                                    آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد
آیین نامه  چگونگی پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد در مقطع دکترای تخصصی

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                              

فرم های لازم جهت پایان نامه کارشناسی ارشد

 

مرحله 1 ) فرم پروپوزال و فایلهای راهنما

دانشجو پس از گرفتن درس پایان نامه جهت تعیین موضوع پایان نامه و تصویب آن لازم است فرم پروپوزال را با کمک استاد راهنمای خود تکمیل نماید.

جهت تصویب پروپوزال موارد زیر تحویل شود:

1- فرم پروپوزال

2- فرم استعلام عنوان پایان نامه از وب سایت ایران داک و سیکا

3- پرینت جستجو در وب سایت ایران داک و سیکا

فرم  پروپوزال کارشناسی ارشد
راهنمای تهیه و تصویب پروپوزال پایان نامه
راﻫﻨﻤﺎي نوشتن ﻓﺮم پروپوزال
فرم استعلام عنوان پایان نامه به همراه پرینت جستجو در وب سایتهای ایران داک و سیکا به تایید استاد راهنما برسانید و همراه با پروپوزال جهت تصویب پروپوزال، تحویل حوزه پژوهش دانشگاه دهید.
فرم استعلام عنوان پایان نامه از وب سایت های ایران داک و سیکا
راهنمای استعلام عنوان پایان نامه از وب سایت ایران داک
راهنمای استعلام عنوان پایان نامه از وب سایت سیکا
 

راهنمای نگارش متن پایان نامه

جهت نوشتن متن پایان نامه به نکات و دستورالعمل های مندرج  در راهنمای نگارش متن پایان نامه در خصوص تعداد فصول پایان نامه ، عنوان فصلها، فونت و اندازه متن، نحوه نوشتن مراجع، شکلها و جداول و ... حتما توجه فرمایید.

راهنمای نگارش متن پایان نامه
 

فرم گزارش پیشرفت کار

هر از 3 ماه پس از زمان تصویب پروپوزال ،یک نسخه گزارش پیشرفت کار تهیه و به تایید استاد راهنما برسد. حداقل 2 گزارش پیشرفت کار سه ماهه بایستی تهیه شود.

فرم گزارش پیشرفت کار
 

 فرم تأییدیه شرکت دانشجو در جلسات دفاع

هر دانشجو تا قبل از دفاع از پایان نامه خود حداقل در 3 جلسه دفاع از پایان نامه دیگر دانشجویان بایستی شرکت کرده باشد و فرم زیر را تکمیل کند.

 فرم تأییدیه شرکت دانشجو در جلسات دفاع
 

مرحله 2 ) فرم های آمادگی دفاع

در صورتی که دانشجو با تایید شفاهی استاد راهنما آماده دفاع از پایان نامه باشد و حداقل شش ماه از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه گذشته باشد جهت آمادگی دفاع، فرم های آمادگی دفاع زیر را به صورت تایپ شده تکمیل کند.

علاوه بر فرمهای آمادگی دفاع ، فرمهای گزارش پیشرفت و فرم تأییدیه شرکت دانشجو در جلسات دفاع نیز تحویل بخش پژوهش داده شود.

جهت صدور مجوز دفاع از پایان نامه تکمیل فرمهای زیر لازم است:

1- فرم گزارش پیشرفت کار ، هر سه ماه یک گزارش

2- شرکت در جلسات دفاع دیگر دانشجویان، حداقل 3 جلسه دفاع

3- تکمیل فرم های آمادگی دفاع

فرمهای آمادگی دفاع
راهنمای چگونگی دفاع از پایان نامه
 

مرحله 3 ) فرمهای جلسه دفاع

پس از تکمیل فرمهای آمادگی دفاع و تایید پایان نامه توسط استادان داور و بخش پژوهش دانشگاه و مشخص شدن تاریخ دفاع ، فرم های جلسه دفاع برای برگزاری جلسه دفاع به صورت تایپ شده تا حداکثر یک روز قبل از برگزاری جلسه دفاع ، تکمیل کنید و به تایید بخش پژوهش دانشگاه برسد.

فرمهای جلسه دفاع
راهنمای تایپ و آماده سازی فرم هاي جلسه دفاع
 

مرحله 4 ) فرم اخذ مجوز صحافي پايان نامه

پس از دفاع از پایان نامه و ویرایش و اصلاح متن پایان نامه بر اساس توصیه های استاد راهنما و استادان داور فرم زیر را تایپ و تکمیل و به امضاء استادان راهنما و داور برسانید تا مجوز صحافی توسط بخش پژوهش صادر شود.

 فرم اخذ مجوز صحافي پايان نامه
 

مرحله 5 ) فرمهای مربوط به صحافی پایان نامه

پس از اخذ مجوز صحافی پایان نامه جهت صحافی از فرمهای زیر استفاده شود و نسخه صحافی شده به تایید استادان راهنما و داور و ... برسد. جهت تهیه نسخه صحافی پایان نامه از فایل راهنمای نگارش پایان نامه حتما استفاده نمایید.

فرمهای مربوط به صحافی پایان نامه
راهنمای چگونگی صحافی و تحویل نسخه های پایان نامه به دانشگاه
راهنمای نگارش متن پایان نامه
 

نحوه نوشتن آدرس نویسندگان در مقالات علمی

دانشجویانی که براساس کار تحقیقی و پایان نامه خود در صدد تهیه مقاله و گرفتن 2 نمره مقاله مستخرج از پایان نامه هستند لازم است در نوشتن نام نویسندگان مقاله به راهنمای زیر توجه کنند. 

نحوه نوشتن آدرس نویسندگان در مقالات علمی
بخشنامه نحوه نوشتن آدرس نویسندگان در مقالات علمی

                      

                       فرم های لازم دانشجویان مقطع دکتری

 

فرم پروپوزال دکتری تخصصی
فرم  پروپوزال دکتری تخصصی
     

                    

  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم،آیین نامه، ارشد،آزاد،جهرم