تعداد بازدید: 3712    تاریخ انتشار: 1396/09/21   

در این قسمت می توانید جزوات آموزشی که توسط اساتید دانشگاه تهیه گردیده است مشاهده و دانلود نمایید


ردیف استاد          نام درس            دانلود فایل
1 مهندس صادق زاده دستورکار آزمایشگاه فیزیک 1
2 مهندس صادق زاده جزوه دستور کار آزمایشگاه فیزیک 2 
3 مهندس صادق زاده مسائل فیزیک بردارها
4 مهندس صادق زاده مسائل فیزیک حرکت پرتاپی
5 مهندس صادق زاده آزمایش آونگ ساده
6 مهندس صادق زاده مسائل فیزیکحرکت شناسی

 

 

 

 

 

 

جزوات،دانشگاه