کد خبر: 157
تعداد بازدید: 80
تاریخ انتشار: 1396/07/25
آغازثبت نام مسابقات قرآن وعترت ویژه اساتید وکارمندان
آغازثبت نام مسابقات قرآن وعترت ویژه اساتید وکارمندان.باجوایز نقدی وامتیازفرهنگی ویژه اساتید محترم.جهت آگاهی بیشتربه بخش فرهنگی مراجعه فرمایید

آغازثبت نام مسابقات قرآن وعترت ویژه اساتید وکارمندان.باجوایز نقدی وامتیازفرهنگی ویژه اساتید محترم.جهت آگاهی بیشتربه بخش فرهنگی مراجعه فرمایید.