دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

انواع تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان جهت کمک هزینه شهریه به دانشجویان

انواع تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان
جهت کمک هزینه شهریه به دانشجویان  

⭐  وام شهریه بانک ملی         با سود 10 درصد
⭐  وام شهریه بانک صادرات    با سود 8 درصد
⭐  وام شهریه بانک رسالت    با سود 3 درصد
⭐  وام شهریه بانک مهر ایران با سود  2 درصد
————————————-
☀️  وام شهریه بانک ملی (10 درصد)  و بانک صادرات  (8 درصد)

◀️ دانشجویان کاردانی  :
حداکثر پنج میلیون تومان - بازپرداخت حداکثر 2 ساله
◀️ دانشجویان کارشناسی  :
 حداکثر ده میلیون تومان - بازپرداخت حداکثر 4 ساله
◀️ دانشجویان کارشناسی ارشد :
 حداکثر  بیست میلیون تومان - بازپرداخت حداکثر 2 ساله
◀️ دانشجویان دکتری :
حداکثر چهل ملیون تومان - بازپرداخت حداکثر 4 ساله
————————————
☀️  وام شهریه بانک رسالت (3 درصد) و بانک مهر ایران (2 درصد) درصد - بازپرداخت حداکثر  2 ساله

◀️ دانشجویان کاردانی  : حداکثر دو و نیم میلیون تومان
◀️ دانشجویان کارشناسی  : حداکثر هفت و نیم میلیون تومان
◀️ دانشجویان کارشناسی ارشد : حداکثر  ده میلیون تومان
◀️ دانشجویان دکتری : حداکثر بیست میلیون تومان
————————————
♻️ ثبت نام درخواست وام واریز شهریه
♻️ در سامانه ساجد :  https://sajed.iau.ir
♻️ شروع بازپرداخت قسط  های وام  : بلافاصله پس از اخذ وام

✅ وام بانک ملی یا بانک صادرات و وام بانک رسالت یا بانک مهر ایران بگیرید،
✅ پس از بازپرداخت اقساط ، دوباره وام بگیرید.

🔺 امکان اخذ همزمان وام از دو بانک رسالت و بانک مهر نیست!
🔺 امکان اخذ همزمان وام از دو بانک ملی و صادرات نیست!
🔺 توجه کنید این وام به حساب دانشجو واریز نمی شود بلکه به حساب دانشگاه جهت شهریه دانشجو واریز می شود!
🔺 اخذ وام شهریه از بانک ملی یا صادرات با یک ضامن
🔺 اخذ وام شهریه از بانک رسالت یا مهر ایران با یک ضامن یا احتمالا خود شخص وام گیرنده

دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
📞 شماره تماس هاي دانشگاه : 54372000 الي 9

◀️ حوزه امور مالي، شهريه و وام
 
📱امور وام  شهریه و صندوق رفاه دانشجویی : 09177917871
تلفن داخلي :  220
🔗 https://wa.me/+989177917871
📱 امور شهریه دانشجویی :  09177922267
تلفن داخلي :  214
🔗 https://wa.me/+989177922267
📱 امور شهریه دانشجویی :  09173915101
تلفن داخلي :  214