دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

برنامه کلاسی رشته کارشناسی های حقوق ، آموزش و پرورش ابتدایی،مهندسی کامپیوتر،حسابداری،مترجمی زبان،معماری