دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

پیام تبریک هفته دولت و روز کارمند رییس دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

رییس دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، در پیامی ضمن تبریک هفته دولت، خاطره شهداي گرانقدر رجایی و باهنر  را یادآور تلاش های مردان نیک خدا در راه تحقق اهداف مقدس نظام دانستند. ایشان همچنین روز کارمند را به همه کارکنان و خدمتگزاران خدوم و پرتلاش  خانواده دانشگاه آزاد اسلامی تبریک گفتند.