دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

پذیرش دانشجو بدون کنکور بر اساس سوابق تحصیلی

پذیرش دانشجو  بدون کنکور  بر اساس سوابق تحصیلی
📢 در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
✅ دانشگاه آزاد اسلامي جهرم
⬅ در نیمسال اول  (ترم مهر)
⬅ سال  تحصیلی  99 -1398  

✍ثبت نام در وب سایت
www.azmoon.org
 🔴  تا  چهار شنبه  6 شهریور

🔵  کارشناسی پیوسته (4 ساله) با داشتن یکی از مدارک زیر :
❇ دیپلم نظام جدید 3-3-6
❇ پیش دانشگاهی
❇ دیپلم 4 ساله متوسطه قدیم
❇ کاردانی

☀رشته های کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
⏹ زبان و ادبيات فارسي
⏹ آموزش علوم اجتماعي
⏹ جامعه شناسی
⏹ برنامه ريزي اجتماعي و تعاون
⏹ روزنامه نگاري
⏹ روابط عمومي
⏹ آموزش زيست شناسي
⏹ زيست شناسي سلولی و مولکولی
⏹ ميكروبيولوژي
⏹ علوم و مهندسی باغباني
⏹ گياه پزشكي
⏹ اقیانوس شناسی
⏹ رياضيات و كاربردها
⏹ علوم مهندسی
⏹ مهندسي برق
⏹ مهندسي عمران

🔵  کاردانی ناپیوسته (2 ساله) با داشتن یکی از مدارک زیر :
❇ دیپلم نظام جدید 3-3-6
❇ پیش دانشگاهی
❇ دیپلم 4 ساله متوسطه قدیم
❇ کاردانی

☀رشته های کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
⏹ کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی
⏹ کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
⏹ کاردانی علوم ورزشی
⏹ کاردانی شهرسازی
⏹ مردم شناسی
⏹ تربیت معلم آموزش علوم تجربی
⏹ کاردانی آموزش ریاضی
⏹ کاردانی آمار
⏹ کاردانی تکنولوژی آبیاری
⏹ کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی
⏹ کاردانی نرم افزار كامپيوتر
⏹ کاردانی مخابرات

🔵  کارشناسی ناپیوسته (2 ساله) با داشتن مدرک زیر :
❇ کاردانی

☀رشته های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
⏹ مهندسي تكنولوژي برق - قدرت
⏹ مهندسي تكنولوژي الكترونيك
⏹ مهندسي تكنولوژي مخابرات
⏹ مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر
⏹ مهندسي اجرایی عمران
⏹ آموزش ریاضی
⏹ آموزش علوم تجربي
⏹ مهندسي تولیدات گیاهی
⏹ تربيت دبير تربیت بدنی و علوم ورزشي

🔵  کاردانی پیوسته (2 ساله) با داشتن یکی از مدارک زیر :
❇ دیپلم فنی و حرفه ای متجانس
❇ دیپلم کار دانش متجانس  
❇ دیپلم 4 ساله متوسطه قدیم
❇ دیپلم 3  ساله متوسطه نظری

☀رشته های کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
⏹ تربیت بدنی – تربیت بدنی
⏹ الکتروتکنیک - الكترونيك عمومي
⏹ الكتروتكنيك – برق صنعتي
⏹ نرم افزار كامپيوتر
⏹ ساختمان – كارهاي عمومي ساختمان

☀رشته های کاردانی پیوسته دانشکده سما دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
⏹ نقشه کشی معماري – معماری
⏹ کاردان فنی معماري شهري
⏹ تعمیر و نگهداری خودرو