دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

قابل توجه دانشجویان در خصوص برگذاری ترم تابستان

📝 در ترم تابستان پیش رو ، در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجو و موافقت دانشگاه:
✅ برخی دروس به صورت محدود ارایه می شوند.
✅ به ویژه برای دانشجویانی که با اخذ دروس در ترم تابستان ، فارغ التحصیل می شوند.
✅ دروس عمومی به طور کامل ارایه می شود
✅ برای دانشجویان گروه مهندسی برق، کامپیوتر و عمران دروس کارآموزی/کارورزی و پروژه ارایه می شود
✅ برای دانشجویان رشته آموزش ابتدایی ترم تابستان از ترم های اصلی است و برنامه درسی خواهند داشت

تعداد واحد ترم تابستان :
◀ برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی : حداکثر 8 واحد به اضافه دروس دانش خانواده و جمعیت (2 واحد) و روخوانی قرآن (1 واحد)
◀ حداکثر 10 واحد برای دانشجوی فارغ التحصیل در ترم تابستان

🔴 دانشجویانی که به دلایلی نیازمند اخذ دروس خاصی در ترم تابستان می باشند، می توانند جهت مشاوره آموزشی به :
⏹ کارشناس آموزشی گروه در حوزه آموزش دانشگاه
⏹ مدیر برنامه ریزی دروس دانشگاه
⏹ مدیران محترم گروه های آموزشی
مراجعه کنند

توجه بفرمایید :
👌در صورت صلاحدید و وجود شرایط اضطراری و کسب اجازه از هیات رئیسه دانشگاه ، برخی دروس ارایه می شوند
👌در گروه پرستاری و مامایی تنها دروس عمومی ارایه می شوند
👌بر اساس سیاست ها و تصمیمات دانشگاه ، در ترم تابستان پیش رو با هیچ گونه تقاضای میهمانی
⏹ ماده 55 (کاردانی و کارشناسی)
⏹ ماده  24 (کارشناسی ارشد)
موافقت نمی شود.

انتخاب واحد ترم تابستان :
⏹ از یکشنبه 9 تیر تا پنج شنبه 13 تیر   

شروع و پایان کلاس های ترم تابستان :
⏹ از شنبه 15 تیر تا جمعه 25  مرداد

امتحانات پایان ترم  تابستان :
⏹ از شنبه 26 مرداد تا پنج شنبه  31 مرداد

حوزه آموزش دانشگاه