دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس زیر راه‌اندازی شده است.

از ابتدای اردیبهشت ماه تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که واحد پایان نامه اخذ می کنند لازم است جهت انتخاب و تایید موضوع پایان نامه و پروپوزال، در سامانه پژوهشیار ثبت نام کنند و مراحل زیر دنبال کنند......

https://ris.iau.ac.ir/

⚙ مراحل ثبت و تکمیل پروپوزال دانشجویان

1⃣مراجعه دانشجو به سامانه پژوهشیار و ایجاد حساب کاربری برای خود و تعیین موضوع پایان نامه و تعیین استاد راهنما در سامانه
◀ البته دانشجو بایستی قبلا استاد راهنمای پایان نامه و موضوع پایان نامه خود مشخص کرده باشد
2⃣ تایید موضوع پایان نامه در سامانه پژوهشیار توسط استاد راهنما و سپس مدیر گروه

3⃣ وارد کردن محتوا و اطلاعات دقیق پروپوزال در سامانه پژوهشیار توسط دانشجو به همراه پیوست های زیر :
◀ فرم استعلام عنوان پایان نامه از وب سایت ایرانداک
◀ فرم استعلام عنوان پایان نامه از وب سایت سیکا
◀فرم  تعهد استاد و دانشجو در قبال نتایج حاصل از پایان نامه
🔴 تمامی فرم های پیوست به امضای استاد راهنما برسد
◀فایل PDF پروپوزال
🔵 راهنمای استعلام عنوان پایان نامه از وب سایت ایرانداک و سیکا در وب سایت دانشگاه موجود است

4⃣ تایید پروپوزال توسط استاد راهنما و مدیر گروه
5⃣ ارسال الکترونیکی پروپوزال توسط مدیر گروه به اعضای شورای تخصصی گروه
6⃣تایید پروپوزال توسط هریک از اعضای شورای تخصصی گروه

7⃣ تنظیم صورت جلسه شورای تخصصی گروه توسط مدیر گروه و ارسال به شورای پژوهشی دانشگاه
8⃣ تایید پروپوزال توسط هریک از اعضای شورای پژوهشی دانشگاه

⚙ حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی جهرم