دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

اطلاعیه مهم آموزش در خصوص امتحانات میانترم

دانشجویان محترم

بنا به تاکیدات و تذکرات اعلام شده از طرف سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، ضروری است استادان امتحانات میان ترم  دروس برگزار کنند

  • امتحانات میان ترم در اردیبهشت ماه برگزار می شود
  • ساعت و روز امتحان میان ترم دروس توسط استاد درس با هماهنگی با دانشجوها تعیین می شود
  • نمره امتحان میان ترم حداقل 30 درصد از نمره نهایی درس است

 🔴 تذکرات مهم  :

  1. برای شرکت در جلسه امتحان میان ترم لازم است کارت ورود به جلسه امتحان از سایت سیدا بگیرید
  2. برای گرفتن کارت ورود به جلسه امتحان میان ترم لازم و ضروری است حداقل 50 درصد یا نصف بدهکاری شهریه خود را پرداخت کنید
  3. دانشجویانی که مشکل حاد پرداخت بدهی شهریه را دارند می توانند با مراجعه به حوزه حسابداری دانشگاه از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی جهت قسط بندی بدهی شهریه خود استفاده کنند
  4. جهت استفاده از تسهیلات صندوق رفاه ، یک برگ چک معتبر به مبلغ 120 درصد بدهی شهریه به حسابداری دانشگاه تحویل دهید