دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

اعلام زمان انتخاب واحد ترم بهمن ماه

تاریخ انتخاب واحد برای کلیه رشته ها از  7  لغایت  11 بهمن ماه 97 خواهد بود.

تمامی دانشجویان در مدت زمان مذکور و با رعایت ضوابط و مقررات آموزشی می‌توانند نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اوز می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه به صورت اینترنتی و رعایت زمان بندی اقدام به انتخاب واحد کنند.

شروع کلاس ها: از 13 بهمن 97

زمان حذف و اضافه: 27 بهمن تا 2 اسفند 97

پایان کلاس ها: 23 خرداد 98

زمان امتحانات پایان ترم: 25 خرداد تا 6 تیر 98