دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

آغاز دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات ترم اول 9798

دانشجوي گرامي

🏃 با توجه به نزدیک شدن به شروع امتحانات پایان ترم ، حتما نسبت به پرداخت بدهي خود (بابت شهریه و وام صندوق رفاه دانشجویی) اقدام نماييد ، تا "کارت ورود به جلسه امتحان" برای شما دانشجوی محترم صادر گردد.

⏹ فقط از روز یکشنبه 2 دی ماه تا دوشنبه 10 دی ماه می توانید با مراجعه به سامانه آموزشی (سیدا)  " کارت ورود به جلسه امتحان" خود را پرینت کنید.

⏹ دانشجویانی که میزان بدهی آنها کمتر از  150 هزار تومان باشد می توانند   " کارت ورود به جلسه امتحان" خود را پرینت کنند.

⏹ چنانچه می دانید داشتن "كارت ورود به جلسه امتحان " برای شرکت در جلسه امتحان ضروری است و بدون همراه داشتن "كارت ورود به جلسه امتحان " اجازه حضور در جلسه امتحان پایان ترم دروس خود ندارید.

از همکاری شما کمال تشکر را داریم

سامانه سیدا جهت پرینت گرفتن کارت ورود به جلسه امتحان :
http://sida.jia.ac.ir/