دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

قابل توجه کلیه اساتید، کارمندان و دانشجویان وابسته به خانواده شهدا

اطلاعیه                                        اطلاعیه

به اطلاع کلیه اساتید، کارمندان و دانشجویان وابسته به خانواده شهدا می رساند که

تمثال مبارک شهید عزیز خود (برادر –پدر )

را تا تاریخ 2/8/98 جهت نصب در ایستگاه صلواتی

 شهدای دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

 به بخش فرهنگی دانشگاه تحویل داده شود.

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم