دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

اطلاعیه مهم آخرین مهلت تسویه حساب پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی - علوم جانوری

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی - علوم جانوری

با توجه به آخرین مهلت تسویه حساب برای دفاع از پایان نامه یعنی مورخ ۹۸/۶/۱۴ و عدم ارائه گزارش واحد سمینار
و اخذ نمره ساعت ۱۰ صبح ۹۸/۶/۱۳ برای سخنرانی به محل تشکیل کلاس ها مراجعه فرمایید.