دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

قابل توجه دانشجویانی که از سهمیه بنیاد شهید وامور ایثارگران استفاده می نمایند

به اطلاع دانشجویانی که از سهمیه بنیاد شهید وامور ایثارگران استفاده می نمایند وتا کنون در نیمسال دوم 97/98انتخاب واحد ننموده اند مرساند هر چه سریعتر به مسئول ستاد شاهد آقای افروز مراجعه نمایند