دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

نحوه پرداخت هزینه سلف جهت رزرو غذا تا اطلاع ثانوی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند به علت مشکلات نرم افزاری نحوه واریز هزینه سلف سرویس به صورت زیر می باشد

1- واریز مبلغ شارژ جهت سلف سرویس  طبقه سوم بخش مالی سرکارخانم شمس

2-تحویل  رسید پرداخت به اموردانشجویی و ثبت آن در سیستم طبقه سوم دکتر قناعتیان

3- رزرو غذا از طریق سایت توسط دانشجو