دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد

آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد

 

 

جهت دانلود آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد اینجا کلیک نمایید

شورای عالی برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی همسو با متولیان و برنامه ریزان حوزه  آموزش عالی کشور بازنگری آیین نامه ها، ضوابط و مقررات آموزشی را در صدر اولویت های کاری خود قرار داده است. برای نیل به این مقصود شیوه نامه اجرایی آیین نامه کارشناسی ارشد با همکاری و هماهنگی واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و بهره مندی از نظرات کارشناسان و متخصصان امر آموزش و همچنین با رعایت ضوابط کلی آیین نامه دوره کارشناسی ارشد مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و تدوین شده است. امید است این شیوه نامه چراغ راهی برای تمام جویندگان دانش در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.

ماده ۱٫ هدف

تعیین چارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

ماده ۲٫ تعاریف

 1. وزارتین: علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
 2. موسسه: هریک از دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (اعم از دولتی و غیردولتی) است که دارای مجوز تاسیس از وزراتین هستند.
 3. دانشگاه: منظور دانشگاه آزاد اسلامی است.
 4. واحد دانشگاهی: منظور واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی است.
 5. دانشجو: فردی که در یکی از رشته های دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته برابر ضوابط، پذیرفته شده، ثبت نام کرده و مشغول به تحصیل است.
 6. دانش آموخته: فردی که یکی از دوره های تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرک تحصیلی مربوطه را دریافت کرده است.
 7. مرخصی تحصیلی: مدت زمان مشخصی که دانشجو، برابر ضوابط معین، به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد.
 8. انصراف تحصیلی: فرآیندی که در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصیل خودداری کند.
 9. حضوری: شیوه ای از آموزش است که دانشجو در طول دوره تحصیل ملزم به حضور در تمام کلاس های درسی به صورت تمام وقت می باشد.
 10. غیرحضوری: شیوه ای از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در تمام طول تحصیل الزامی نیست.
 11. شورا: شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی است که در سطح دانشکده یا واحد دانشگاهی تشکیل می شود.
 12. استاد راهنما: یکی از اعضای هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاری است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در انجام پروژه و یا پایان نامه به عهده دارد.
 13. استاد مشاور: یکی از اعضای هیات علمی علمی با مرتبه حداقل استادیاری است که مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه و یا پایان نامه به عهده دارد.
 14. مدرس: فردی که با مدرک حداقل دکتری به آموزش و مهارت آموزی در دانشگاه و یا موسسات آموزش عالی ( اعم از دولتی و غیردولتی) به صورت تمام وقت، نیمه وقت یا پاره وقت اشتغال دارد.
 15. برنامه درسی: مجموعه به هم پیوسته از دروس و فعالیت های هر رشته تحصیلی که اهداف مشخصی را دنبال می کند.
 16. واحد درسی: مقدار مفاهیم یا مهارت هایی که برای فراگیری دانشجو در طول یک نیمسال تحصیلی یا زمان معادل آن در نظر گرفته می شود. هر واحد درسی نظری ۱۶ ساعت، عملی یا آزمایشگاهی ۳۲ ساعت، کارگاهی یا عملیات میدانی (بازدید عملی) ۲۸ ساعت، کارورزی یا کار در عرصه ۶۴ ساعت و کارآموزی ۱۲۰ ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا می شود.
 17. درس جبرانی: درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو ضروری است.
 18. گروه آموزشی: بنیادی ترین واحد علمی واحد دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیات علمی است که دارای تخصص مشترک در یک رشته علمی هستند.
 19. رشته تحصیلی: یک برنامه آموزشی است که با محتوا و روش شناسی خاص، در قالب برنامه درسی اجرا می شود.
 20. دوره کارشناسی ارشد: یک دوره تحصیلی که پس از دوره کارشناسی آغاز می شود و حداقل شامل ۲۸ تا ۳۲ واحد درسی است (بدون احتساب دروس جبرانی و ترمیم معدل و براساس مصوب شورای برنامه ریزی آموزشی وزارت).
 21. شیوه آموزشی – پژوهشی: شیوه ای است که محتوای برنامه درسی مربوط به آن علاوه بر واحدهای درسی، مشتمل بر پایان نامه نیز می باشد.
 22. شیوه آموزشی: شیوه ای است که دانشجو پس از گذراندن ۳۲ واحد درسی دوره و بدون گذراندن پایان نامه دانش آموخته می شود.
 23. نیمسال تحصیلی: هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۶ هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است.
 24. پایان نامه: بخشی از شیوه آموزشی – پژوهشی است که در یک زمینه مشخص رشته تحصیلی و با راهنمایی استاد راهنما انجام می شود.
 25. هیات داوران: اعضای هیات علمی با حداقل مرتبه استادیار هستند که برای ارزیابی پایان نامه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب واحد دانشگاهی انتخاب می شوند.

ماده ۳٫ شرایط ورود به دوره

الف- داشتن صلاحیت های عمومی ورود به دوره برابر ضوابط.

ب- دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته یا ناپیوسته یا بالاتر مورد تایید وزارتین و دانشگاه.

ج- قبولی در آزمون ورودی و یا کسب پذیرش از یک واحد دانشگاهی طبق مقررات مصوب وزارتین دانشگاه.

ماده ۴٫ آموزش در واحدهای دانشگاهی مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام می شود.

تبصره. واحد دانشگاهی اختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب را با رعایت ضوابط برای دانشجویان خارجی و یا دوره های بین المللی به زبان غیرفارسی ارائه نماید.

ماده ۵٫ واحد دانشگاهی موظف است، برنامه های آموزشی و درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی را برای رشته ای که در واحد دانشگاهی دایر است، اجرا کند.

ماده ۶٫ مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد دو سال (چهار نیمسال) است.

تبصره. در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، واحد دانشگاهی اختیار دارد با رعایت قوانین نظام وظیفه مدت تحصیل وی را حداکثر تا دو نیمسال افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود، از ادامه تحصیل محروم است.

ماده ۷٫ تعداد واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد حداقل ۲۸ و حداکثر ۳۲ واحد است که از این تعداد در شیوه آموزشی – پژوهشی ۶ واحد مربوط به پایان نامه و مابقی به صورت واحدهای آموزشی می باشد.

تبصره ۱٫ دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل ۸ و حداکثر ۱۴ واحد درسی انتخاب کند. دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از شرط اخذ حداقل واحد آموزشی معاف است.

تبصره ۲٫ دانشجو می تواند حداکثر دو درس تا سقف ۶ واحد به همراه پایان نامه انتخاب نماید.

ماده ۸٫ چگونگی و ترتیب ارائه دروس در هر دوره تحصیلی، رشته و یا گرایش با رعایت پیش نیاز هر درس طبق سرفصل مصوب، بر عهده گروه آموزشی است.

 ماده ۹٫ تعداد واحدهای درسی جبرانی با توجه به تجانس و عدم تجانس رشته در مقطع پایه به تشخیص گروه آموزشی حداکثر ۱۲ واحد است.

ماده ۱۰٫ تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش اعم از حضوری، غیرحضوری و مجازی موسسه ها (اعم از دولتی و غیردولتی) و واحدهای دانشگاهی ممنوع است.

ماده ۱۱٫ برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره تقویم آموزشی، چگونگی اعلام و ثبت نمره نحوه اعتراض به نتایج امتحانات، تاریخ تجدید نظر و غیره مطابق قوانین دانشگاه می باشد.

ماده ۱۲٫ ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس از سوی مدرس آن درس و براساس حضور و فعالیت دانشجو در کلاس، انجام تکالیف و نتایج آزمون کتبی مستمر و پایانی برای دروس نظری یا عملی در طول و پایان هر نیمسال تحصیلی انجام می شود و بر مبنای عددی از صفر تا بیست قابل محاسبه است.

تبصره. مهلت اعلام نمره حداکثر ده روز پس از تاریخ امتحان می باشد.

ماده ۱۳٫ حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی (جلسات کلاس درس) و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است.

تبصره ۱٫ غیبت دانشجو در هر درس نباید از ۳/۱۶ جلسات آن درس تجاوز نماید، در غیر این صورت وضعیت آن درس حذف آموزشی کل درس و درج غیبت موجه می گردد.

تبصره ۲٫ در مورد دروس عملی – نظری غیبت بیش از حد مجاز در جلسات درس در یکی از بخش های عملی یا نظری باعث حذف آموزشی کل درس و درج غیبت موجه می گردد.

تبصره ۳٫ در صورتی که دانشجو در درس یا دروسی بیش از حد مجاز غیبت نماید و آن درس یا دروس در نیمسال بعد ارائه نگردد، مسئولیت آن برعهده دانشجو خواهد بود.

ماده ۱۴٫ غیبت در امتحان هر درس منجر به حذف آموزشی آن درس و درج غیبت موجه می گردد.

تبصره ۱٫ در مورد دروس عملی – نظری غیبت در جلسه امتحان در هر بخش عملی یا نظری باعث حذف آموزشی کل آن درس می گردد.

تبصره ۲٫ در صورتی که دانشجو در جلسه امتحان درسی یا دروسی غیبت نماید و آن درس یا دروس در نیمسال بعد ارائه نگردد مسئولیت آن بر عهده دانشجو خواهد بود.

ماده ۱۵٫ حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال ۱۴ است.

تبصره ۱٫ دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس، نمره قبولی کسب نکند، نمره آن درس یا دروس در همان نیمسال بی اثر شده و فقط در کارنامه تحصیلی ثبت و باقی می ماند و در میانگین نیمسال و کل لحاظ نمی شود.

ماده ۱۶. چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۲ باشد دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می‌شود.

تبصره ۱٫ دانشجویی که دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از ادامه تحصیلی محروم می‌شود.

تبصره ۲٫ تعداد واحدهای انتخابی مجاز دانشجو پس از نیمسال مشروطی بر اساس تبصره یک ماده ۷ می‌باشد.

تبصره ۳٫در صورتی که واحدهای انتخابی دانشجو در هر نیمسال به تشخیص واحد دانشگاهی بنا به دلایل موجه و خارج از اراده به کتر از ۸ واحد برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی مجصوب می‌گردد، اما میانگین نمرات این نیمسال در مشروط شدن دانشجو بی تاثیر است.

ماده ۱۷٫ دانشجو می تواند با احتساب سنوات تحصیل،حداکثر برای یک نیمسال با کسب موافقت واحد دانشگاهی، از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

تبصره ۱٫ درخواست مرخصی باید قبل از شروع ثبت‌نام در هر نیمسال تحصیلی به واحد دانشگاهی تسلیم و موافقت آن واحد دانشگاهی کسب گردد. موافقت واحد دانشگاهی با مرخصی دانشجو با توجه به وضعیت تحصیلی وی صورت می گیرد و منوط به این است که ادامه  تحصیل دانشجو از آن به بعد با مشکل مواجه نشود.

تبصره ۲٫ بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی در صورت تایید پزشک معتمد واحد دانشگاهی، ماموریت همسر یا والدین، بدون احتساب در سنوات تحصیلی در اختیار واحد دانشگاهی است.

تبصره ۳٫ در صورتی که دانشجو بدون موافقت واحد دانشگاهی حتی برای یک نیمسال ترک تحصیل نماید از ادامه تحصیل محروم می‌شود.

ماده ۱۸٫ دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به صورت کتبی به واحد دانشگاهی تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. در غیر این صورت، پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می‌شود.

ماده ۱۹. تغییر رشته – گرایش در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.

ماده ۲۰. معادل سازی دروس در دوره کارشناسی ارشد با نظر گروه آموزشی و رعایت شرایط زیر امکان پذیر است:

الف- پذیرش دانشجو برای ورود به دوره مورد تایید دانشگاه باشد.

ب- محل تحصیل قبلی دانشجو و رشته تحصیلی مورد تایید وزارتین و دانشگاه باشد.

ج- سرفصل دروس گذرانده دانشجو براساس برنامه های مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی و شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه باشد.

د- معادل سازی دروس باید در زمان شروع به تحصیل دانشجو صورت گیرد.

هـ – محتوای یک درس قابل معادل سازی با یک درس دیگر بایستی حداقل ۸۰% محتوای فعلی را پوشش دهد و از جهت تعداد واحد عملی – نظری با آن مطابقت داشته باشد.

و- حداقل نمره قبولی دروس دوره کارشناسی ارشد قابل معادلسازی ۱۴ می باشد که در میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره لحاظ خواهد شد. ضمنا نمرات دروس معادل سازی شده در کارنامه دانشجویان ثبت و فقط در محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره و پس از اتمام کلیه واحدهای درسی و دفاع از پایان نامه منظور می شود.

تبصره ۱٫ به ازای هر ۸ تا ۱۴ واحد درسی معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.

تبصره ۲٫ درس کارورزی، کارگاهی، سمینار و پایان نامه قابل معادل سازی نمی باشند.

ماده ۲۱٫ دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تایید گروه آموزشی انتخاب نماید.

تبصره ۱٫ استاد راهنما می تواند از بین اعضای هیات علمی دانشگاه و یا موسسات آموزش عالی (اعم از دولتی و غیردولتی) با حداقل مرتبه استادیاری، به پیشنهاد دانشجو، تایید گروه تخصصی و تصویب شورای پژوهشی دانشکده یا واحد دانشگاهی انتخاب شود.

تبصره ۲٫ در واحدهای دانشگاهی که در گروه تخصصی به تعداد کافی استادیار وجود ندارد. استاد راهنما می تواند دارای مدرک دکتری تخصصی باشد.

تبصره ۳٫ دانشجو موظف است استاد راهنمای موضوع پیشنهادی را در انتهای نیمسال دوم تحصیل به گروه ارائه نماید. گروه آموزشی موظف است حداکثر یک ماه پس از دریافت پیشنهاد از دانشجو، استاد راهنما و موضوع را بررسی و نسبت به تثبیت راهنما و موضوع مصوب گروه اقدام نماید.

تبصره ۴٫ انتخاب استاد مشاور در صورت نیاز، به پیشنهاد استاد راهنما، تایید گروه تخصصی و تصویب شورا، از بین اعضای هیات علمی با حداقل مرتبه استادیاری امکان پذیر است. در صورت نبود استاد مشاور، وجود یک استاد داور خارجی و یک داور داخلی با حداقل مرتبه استادیاری الزامی است.

تبصره ۵٫ دانشجو پس از تدوین پایان نامه و تایید استاد راهنما به شرط گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ تصویب موضوع پایان نامه در شورای پژوهشی دانشکده یا واحد دانشگاهی، موظف است در حضور هیات داوران که متشکل از استاد راهنما، استاد مشاور، استاد داور با حداقل مرتبه استادیاری از داخل یا خارج گروه تخصصی یا واحد دانشگاهی که با پیشنهاد استاد راهنما، تایید گروه تخصصی و پژوهش دانشکده یا واحد دانشگاهی انتخاب می شوند، از پایان نامه خود دفاع نماید. در صورت نبود استاد مشاور، وجود یک استاد داور خارجی و یک استاد داور داخلی با حداقل مرتبه استادیاری الزامی است.

تبصره ۶٫ دانشجو موظف است در صورت اتمام نیمسال و عدم دفاع از پایان نامه نسبت به اخذ و تمدید پایان نامه در هر نیمسال طبق تقویم آموزشی اقدام نماید.

ماده ۲۲٫ نمره پایان نامه در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی آن به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می شود:

مردود ( کمتر از ۱۴)

متوسط (۱۵/۹۹ – ۱۴)

خوب (۱۷/۹۹ – ۱۶)

خیلی خوب (۱۸/۹۹ – ۱۸)

عالی (۲۰ – ۱۹)

تبصره. نمره نهایی پایان نامه بعد از اعمال نمره مقاله ثبت می گردد و ارزشیابی آن به صورت کیفی پس از ثبت نمره نهایی انجام می شود.

ماده ۲۳. ملاک دانش آموختگی، داشتن میانگین کل حداقل ۱۴ براساس واحدهای گذرانده آموزشی، دفاع از پایان نامه و کسب حداقل نمره ۱۴ از پایان نامه است.

تبصره ۱٫ چنانچه میانگین کل نمرات پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از ۱۴ باشد، دانشجو اجازه دفاع از پایان نامه را ندارد و تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر ده واحد از درسهایی که با نمره کمتر از ۱۴ گذرانده است، میانگین کل واحدهای گذرانده را به حداقل ۱۴ برساند، در این صورت اجازه دفاع از پایان نامه به وی داده می شود. چنانچه نمره با نمرات دانشجو در درس یا دروس انتخابی برای جبران معدل کل کمتر یا برابر نمره قبلی باشد، این نمره یا نمرات بی اثر خواهند شد.

تبصره ۲٫ دانشجو می تواند پس از گذراندن کلیه واحدهای آموزشی و قبل از دفاع از پایان نامه جهت ارتقای معدل کل، حداکثر ۱۰ واحد دروس گذرانده قبلی را در طی یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی مجددا اخذ نماید. چنانچه نمره یا نمرات دانشجو در درس یا دروس انتخابی کمتر یا برابر نمره قبلی باشد. این نمره یا نمرات بی اثر خواهد شد.

تبصره ۳٫ چنانچه دانشجویی تمام واحدهای آموزشی دوره را با میانگین کل حداقل ۱۴ گذرانده باشد، ولی نتواند یا نخواهد از پایان نامه خود دفاع کند باید در مدت مجاز تحصیلی، معادل تعداد واحد پایان نامه و طبق نظر گروه آموزشی، واحد یا واحدهای درسی مرتبط با رشته تحصیلی را اخذ و با میانگین کل حداقل ۱۴ بگذراند (نمرات این دروس در میانگین ترمی و کل لحاظ محاسبه می گردد) تا در دوره مذکور به شیوه آموزشی دانش آموخته شود. نوع شیوه دانش آموختگی در دانشنامه قید می شود.

تبصره ۴٫ دانشجویی که به هر دلیل نتواند دوره تحصیلی را به پایان برساند، فقط گواهی گذراندن واحدهای درسی به وی اعطا می شود.

ماده ۲۴. چنانچه درسی یا دروسی از یک رشته در واحد دانشگاهی ارائه نشود، دانشجو می تواند آن درس یا دروس را تا سقف ۶ واحد با موافقت گروه آموزشی و تایید شورا در یکی از واحدهای دانشگاهی که مجری دوره است بگذراند. در این حال کسب موافقت واحد دانشگاهی مقصد نیز ضروری است.

تبصره ۱٫ دانشجو حداکثر یک بار می تواند از ماده ۲۴ استفاده نماید و در صورت بهره مندی از این ماده ملزم به اخذ درس در واحد دانشگاهی مبدا با رعایت تبصره یک ماده ۷ شیوه نامه آموزشی می باشد.

تبصره ۲٫ اخذ ماده ۲۴ از واحدهای سایر استانها به واحدهای استان تهران ممنوع می باشد.

ماده ۲۵. چنانچه دانشجو در حین تدوین پایان نامه اقدام به تخلف علمی (سرقت علمی، جعل، تقلب، کپی برداری و غیره) نماید و این موضوع از سوی معاونت پژوهش و فناوری واحد دانشگاهی و براساس رای کمیته انضباطی اثبات شود از ادامه تحصیل محروم و فقط گواهی مبنی بر تعداد واحدهای درسی گذرانده دریافت می کند.

تبصره. احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو پس از اتمام پایان نامه از سوی واحد دانشگاهی منجر به ابطال مدرک تحصیلی صادر شده خواهد شد.

ماده ۲۶٫ تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع قابل قبول از پایان نامه در شیوه آموزشی – پژوهشی و یا زمان ثبت آخرین نمره درس در شیوه آموزشی است.

ماده ۲۷٫ مسئولیت حسن اجرای این شیوه نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن، بر عهده واحد دانشگاهی است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن برعهده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد.

ماده ۲۸. این شیوه نامه در یک مقدمه، ۲۸ ماده و ۳۸ تبصره در جلسه شماره ۲۳۲ مورخ ۹۵/۶/۹ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه و جلسه شماره ۱۷۴ مورخ ۹۵/۶/۲۴ هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید و جایگزین آیین نامه آموزشی قبلی (شماره ۳۴۸۶۰/۴۰ مورخ ۷۴/۸/۴) می شود و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ و پس از آن لازم الاجرا است..