دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

امور پایان نامه ارشد

امور پایان نامه ارشد

الف- مرحله اول : انتخاب موضوع پایان نامه

1- انتخاب اساتید راهنما و مشاور جهت اخذ موضوع پایان نامه که توسط دانشجو انجام می شود.

تبصره1- تعیین استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما انجام می گیرد.فقط همکاری یک استاد و یک استاد مشاور قابل قبول می باشد.

تبصره2- اساتید راهنما و مشاور در صورت عدم آگاهی از ظرفیت خود می توانند قبل از موافقت به همکاری در پایان نامه از طریق دفتر امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی  از خالی بودن ظرفیت خود مطمئن شوند.

2- پر کردن فرم طرح پیشنهادی (پروپوزال) با نظارت استاد راهنما، (فرم شماره یک) .

3- ارائه پروپوزال تکمیل شده توسط دانشجو به مدیر گروه جهت طرح در شورای گروه آموزشی که پس از اطلاع از تصویب آن جهت پیگیری بعدی به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.

5- پروپوزال تکمیل شده جهت بررسی مدارک پیوست شده و اطمینان از عدم تکراری بودن موضوع پایان نامه وقابلیت علمی پروپوزال، توسط مدیر گروه در شورای گروه مطرح می گردد.

6- طرح پروپوزال های تایید شده در شورای گروه در شورای پژوهشی واحد ،جهت بررسی های لازم که توسط مدیر گروه انجام می شود .

تبصره – در صورت تایید موضوع پروپوزال در شورای گروه یا شورای پژوهشی ، دانشجویان می تواننداین موضوع را از طریق مدیر گروه مربوطه مطلع شوند.

7- در صورت تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد ، دانشجویان می توانند با در دست داشتن فرم کدینگ(فرم شماره دو) و مدارک اعلام شده در آن به امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده جهت کدینگ پایان نامه اقدام نمایند.

ب- مرحله دوم : اجرای پایان نامه

1-      با تصویب وکدینگ پروپوزال ، احکام اساتید راهنما و مشاور، وا بلاغیه تصویب پروپوزال به دانشجو، توسط دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی آماده می گردد. دانشجو احکام  را از دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی دریافت نموده و به افراد فوق تحویل  می نماید .

2- کلیه مراحل پایان نامه توسط دانشجو و زیر نظر اساتید راهنما ومشاور انجام می گیرد .

3-گزارشهای مرحله ای روند اجرای پایان نامه به صورت سه ماهه که به تایید استاد راهنما و مشاور رسیده باشد ،توسط دانشجو و در موعد مقرر به پژوهش تحصیلات تکمیلی ارایه می شود.

ج- مرحله سوم : دفاع از پایان نامه

1- دانشجو می توانداز پس از شش ماه از تصویب پروپوزال، در صورت آماده بودن و موافقت اساتید راهنما و مشاور، از پایان نامه خود دفاع نماید .

2- دانشجو هنگام تعیین تاریخ دفاع (با دریافت فرم شماره سه از پژوهش تحصیلات تکمیلی) ، باید نسخه ای از پایان نامه خود رابه اساتید راهنما ومشاور وداور تحویل دهد .

تبصره – تعیین استاد داور توسط مدیر گروه انجام می گیرد .

3- فرم تکمیل شده تعیین تاریخ دفاع، باید حداقل 15 روز قبل از تاریخ دفاع توسط دانشجو به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی تحویل داده شود و سپس دعوت نامه اساتید راهنما،  مشاور و داور جهت حضور در جلسه دفاعیه را دریافت نموده وبه آنان تحویل نماید .

4- دانشجو باید به همراه تحویل فرم سه، فایل چکیده پایان نامه خود را که در محیط WORD تایپ شده است، به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی تحویل نماید .

5- جلسه دفاع از پایان نامه با حضور مدیر محترم گروه واساتید راهنما ،مشاور ،داور و ناظر رسمیت می یابد و دانشجو موظف است تشریفات مربوطه ( نصب اطلاعیه دفاعیه در مکانهای مناسب، توزیع چکیده پایان نامه در جلسه دفاع، استفاده از نرم افزارهای مناسب ورعایت مدت زمان تعیین شده  درهنگام جلسه دفاع) را مطابق با نظر مدیرگروه واساتید مربوطه رعایت نماید.

6- استاد ناظر بر جلسه دفاع از پایان نامه به عنوان نماینده دانشکده تحصیلات تکمیلی و با پیشنهاد آن دانشکده وتایید معاون پژوهشی دانشگاه معرفی می گردد.

7- صورتجلسه تکمیل شده دفاع از پایان نامه، توسط مدیر گروه به دفتر امور پژوهشی دانشکده تحصیلات تکمیلی تحویل می گردد.

8- دانشجو پس از دفاع از پایان نامه خود ،باید رونوشت صورتجلسه دفاع از پایان نامه را که در دفتر  امور پژوهشی موجود است اخذ و در اول نسخه های پایان نامه خود قرار دهد .

9- دانشجو پنج نسخه از پایان نامه تصحیح شده خود را که مطابق با دستور العمل آئین نگارش مربوطه( فرم شماره چهار) واعضاء کمیته داوران در جلسه دفاعیه، تنظیم شده است به افراد ذکر شده در فرم تحویل نسخ پایان نامه ( فرم شماره پنج،که از امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی دریافت می نماید) تحویل داده وپس از تکمیل این فرم ، آن را به دفتر امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی ارائه نماید .به ضمیمه این فرم، دو نسخه از CDمحتویات پایان نامه که در هرکدام از آنها دو فرمت pdf , word از پایان نامه دانشجو قرار دارد به دفتر امور پژوهشی تحویل می دهد

 

مرحله 1 ) فرم پروپوزال و فایلهای راهنما

دانشجو پس از گرفتن درس پایان نامه جهت تعیین موضوع پایان نامه و تصویب آن لازم است فرم پروپوزال را با کمک استاد راهنمای خود تکمیل نماید. جهت تصویب پروپوزال موارد زیر تحویل شود:

1- فرم پروپوزال

2- فرم استعلام عنوان پایان نامه از وب سایت ایران داک و سیکا

3- پرینت جستجو در وب سایت ایران داک و سیکا

فرم  پروپوزال کارشناسی ارشد
راهنمای تهیه و تصویب پروپوزال پایان نامه
راﻫﻨﻤﺎي نوشتن ﻓﺮم پروپوزال
فرم استعلام عنوان پایان نامه به همراه پرینت جستجو در وب سایتهای ایران داک و سیکا به تایید استاد راهنما برسانید و همراه با پروپوزال جهت تصویب پروپوزال، تحویل حوزه پژوهش دانشگاه دهید.
فرم استعلام عنوان پایان نامه از وب سایت های ایران داک و سیکا
راهنمای استعلام عنوان پایان نامه از وب سایت ایران داک
راهنمای استعلام عنوان پایان نامه از وب سایت سیکا
 

راهنمای نگارش متن پایان نامه

جهت نوشتن متن پایان نامه به نکات و دستورالعمل های مندرج  در راهنمای نگارش متن پایان نامه در خصوص تعداد فصول پایان نامه ، عنوان فصلها، فونت و اندازه متن، نحوه نوشتن مراجع، شکلها و جداول و ... حتما توجه فرمایید.

راهنمای نگارش متن پایان نامه
 

فرم گزارش پیشرفت کار

هر از 3 ماه پس از زمان تصویب پروپوزال ،یک نسخه گزارش پیشرفت کار تهیه و به تایید استاد راهنما برسد. حداقل 2 گزارش پیشرفت کار سه ماهه بایستی تهیه شود.

فرم گزارش پیشرفت کار
 

 فرم تأییدیه شرکت دانشجو در جلسات دفاع

هر دانشجو تا قبل از دفاع از پایان نامه خود حداقل در 3 جلسه دفاع از پایان نامه دیگر دانشجویان بایستی شرکت کرده باشد و فرم زیر را تکمیل کند.

 فرم تأییدیه شرکت دانشجو در جلسات دفاع
 

مرحله 2 ) فرم های آمادگی دفاع

در صورتی که دانشجو با تایید شفاهی استاد راهنما آماده دفاع از پایان نامه باشد و حداقل شش ماه از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه گذشته باشد جهت آمادگی دفاع، فرم های آمادگی دفاع زیر را به صورت تایپ شده تکمیل کند. علاوه بر فرمهای آمادگی دفاع ، فرمهای گزارش پیشرفت و فرم تأییدیه شرکت دانشجو در جلسات دفاع نیز تحویل بخش پژوهش داده شود.

جهت صدور مجوز دفاع از پایان نامه تکمیل فرمهای زیر لازم است:

1- فرم گزارش پیشرفت کار ، هر سه ماه یک گزارش

2- شرکت در جلسات دفاع دیگر دانشجویان، حداقل 3 جلسه دفاع

3- تکمیل فرم های آمادگی دفاع

فرمهای آمادگی دفاع
راهنمای چگونگی دفاع از پایان نامه
 

مرحله 3 ) فرمهای جلسه دفاع

پس از تکمیل فرمهای آمادگی دفاع و تایید پایان نامه توسط استادان داور و بخش پژوهش دانشگاه و مشخص شدن تاریخ دفاع ، فرم های جلسه دفاع برای برگزاری جلسه دفاع به صورت تایپ شده تا حداکثر یک روز قبل از برگزاری جلسه دفاع ، تکمیل کنید و به تایید بخش پژوهش دانشگاه برسد.

فرمهای جلسه دفاع
راهنمای تایپ و آماده سازی فرم هاي جلسه دفاع
 

مرحله 4 ) فرم اخذ مجوز صحافي پايان نامه

پس از دفاع از پایان نامه و ویرایش و اصلاح متن پایان نامه بر اساس توصیه های استاد راهنما و استادان داور فرم زیر را تایپ و تکمیل و به امضاء استادان راهنما و داور برسانید تا مجوز صحافی توسط بخش پژوهش صادر شود.

 فرم اخذ مجوز صحافي پايان نامه
 

مرحله 5 ) فرمهای مربوط به صحافی پایان نامه

پس از اخذ مجوز صحافی پایان نامه جهت صحافی از فرمهای زیر استفاده شود و نسخه صحافی شده به تایید استادان راهنما و داور و ... برسد. جهت تهیه نسخه صحافی پایان نامه از فایل راهنمای نگارش پایان نامه حتما استفاده نمایید.

فرمهای مربوط به صحافی پایان نامه
راهنمای چگونگی صحافی و تحویل نسخه های پایان نامه به دانشگاه
راهنمای نگارش متن پایان نامه
 

نحوه نوشتن آدرس نویسندگان در مقالات علمی

دانشجویانی که براساس کار تحقیقی و پایان نامه خود در صدد تهیه مقاله و گرفتن 2 نمره مقاله مستخرج از پایان نامه هستند لازم است در نوشتن نام نویسندگان مقاله به راهنمای زیر توجه کنند. 

نحوه نوشتن آدرس نویسندگان در مقالات علمی
بخشنامه نحوه نوشتن آدرس نویسندگان در مقالات علمی