دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

درباره دانشجوی ممتاز

درباره دانشجوی ممتاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- شرایط ممتازین (استعدادهای درخشان ) جهت پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری تخصصی

مرجع : دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری تخصصی سال 97      دانلود
 

2- شرایط ممتازین (استعدادهای درخشان ) جهت پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

مرجع : دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال 97   دانلود

 

3- شرایط استفاده از ممتازین جهت تخفیف شهریه
 

مرجع :  آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویی مهر 94    دانلود