دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
✅ تقویم آموزشی ترم مهر 98

⏹ زمان انتخاب واحد :
ازیک شنبه10شهریور تا جمعه 15 شهریور

⏹ زمان ثبت نام و انتخاب واحد ورودی های جدید :
👌پس از اعلام نتایج انتخاب رشته در وب سایت مرکز آزمون (حدود 15 شهریور)

🔴 انتخاب واحد با تاخیر :
👌 از شنبه 16 شهریور تا پنج شنبه 21 شهریور

🔅 شروع کلاس ها :
هفته اول ترم - از شنبه  23 شهریور

⏹ زمان حذف و اضافه :
👌هفته سوم ترم :
از شنبه 6 مهر تا پنج شنبه 11 مهر

📝 امتحانات میان ترم :
👌هفته نهم و دهم ترم :  از یکشنبه 19 آبان تا پنج شنبه 30 آبان

👌حذف اضطراری دروس :
هفته یازدهم ترم : از یکشنبه 3 آذر تا پنج شنبه 7 آذر

🔅پایان کلاس ها : تا پایان هفته شانزدهم ترم جمعه 13 دی

📝امتحان دروس آزمایشگاهی، کارگاهی، سالنی و عملی :
 2 هفته آخر ترم - هفته پانزدهم و شانزدهم ترم - از یکشنبه 1 دی تا پنج شنبه 12 دی

📝 امتحانات پایان ترم :
حدود 3 هفته از سه شنبه 10 دی تا یکشنبه 29 دی